Tuintip – Het najaar is in volle gang

De eerste nachtvorst is inmiddels geweest, dus is het belangrijk maatregelen te treffen in uw tuin. Rond november is het dé periode om je tuin winterklaar te maken. Stijlvolle Tuinen geeft je graag van tips.

Beregening

Het is belangrijk om uw beregeningssysteem in het najaar klaar te maken voor de winter. Om te voorkomen dat de druppelleidingen en toevoerslangen kapot vriezen is het verstandig het systeem met lucht worden doorgeblazen, zodat het water uit de leidingen geperst. Ontkoppel het beregeningsklokje en bewaar deze op een vorstvrije plek.

Sluit ook de buitenkraan af en open de kraan enigszins om kapotvriezen te voorkomen.

Leave a Reply